Blomstring i frugtplantagen

Blomstring i frugtplantage hos Vesterhavsmost
18Maj 2021 de tidlige æbletræer er begyndt at blomstre. I år har det været køligt i lang tid og det har skubbet årets blomstring.Humlebier til bestøvning

Hvert forår når træerne går i blomst, sætter vi humlebistader ud i frugtplantagen. Humlebierne er super aktive ved lave temperaturer. 
Her langs kysten kan det være en fordel, specielt et koldt forår som i 2021.
Til privat haven kan man også købe humlebistader om foråret.
I år har vi været ned til at hegne humlebierne ind. Det er for at undgå ræve, mårhunde etc ødelægger kasserne om natten.

Honningbier i frugtplantagen

I år har vi fået et forsøg med honningbier, de er sat op til blomstringen i det her forår. Vi er spændte på hvordan de agere og arbejder,
Det bliver selvfølgelig sjovt at se hvor meget honning de får lavet